پروژه درس کارشناسی ارشد مدیریت شبکه :مونیتورینگ شبکه های کامپیوتری

مقدمه علاوه بر جمع آوری اطلاعات می بایست آنها را به فرمتی مناسب برای function areaهایی که می خواهند از آن اطلاعات استفاده نمایند، تبدیل نماید(consolidate). وسایلهای مختلف در شبکه وجود دارد که هر کدام از آنها اطلاعات خود را با یک فرمت خاص می دهدو ماجو|لینک خرید فایل|اِن وای|41003761|nym
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پروژه درس کارشناسی ارشد مدیریت شبکه :مونیتورینگ شبکه های کامپیوتری آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مقدمه

علاوه بر جمع آوری اطلاعات می بایست آنها را به فرمتی مناسب برای function areaهایی که می خواهند از آن اطلاعات استفاده نمایند، تبدیل نماید(consolidate).

وسایلهای مختلف در شبکه وجود دارد که هر کدام از آنها اطلاعات خود را با یک فرمت خاص می دهدو ماجول مانیتورینگ می بایست تا حد امکان این فرمتها را یکسان و قابل استفاده برای لایه های بالاتر نماید و به عبارتی قبل از ذخیره نمودن اطلاعات می بایست یک سری پیش پردازش روی داده ها انجام دهد.

1- اطلاعات نظارت شده

انواع اطلاعاتی که مانیتورینگ می تواند جمع آوری نماید عبارت است از:

اطلاعات وضعیت(Status Information):هر عنصر یک سیستم در هر زمانی ممکن است روشن باشد و به درستی کار کند یا روشن باشد اما بدرستی کار نکند. وضعیت عناصر می تواند اثر مهمی روی کارایی کل سیستم داشته باشد و FCAPS برای آن مورد نیاز است.

اطلاعات پیکربندی(Configuration Information): پیکربندی یک عنصر شامل همه خصوصیاتی است که می تواند بوسیله مدیر اصلاح شود.

اطلاعات مصرف (Usage Information): اطلاعات مصرف یک عنصر شاملThroughput و تعداد کاربران فعال پشتیبان کننده آن می باشد. لازم به ذکر است که Throughput در وب سرور تعداد درخواست های Http، و در سرویس دهنده ای میل، تعداد پیام های پردازش شده و در روتر تعداد بسته های ارسالی می باشد.

آمارهای کارایی(Performance Statistics): اطلاعات جمع آوری شده از یک عنصر شامل Delay، Latency درخواست هایی است که بصورت موفق در عنصر تکمیل شده است.

اطلاعات خطا(Error Information): شامل اطلاعاتی درباره خطاها و عملیات ناصحیح در یک عنصر است.

اطلاعات توپولوژی شبکه(Topology Information):همانطور که گفته شد توپولوژی اطلاعاتی است که ما در قسمت Discovery جمع آوری می نمودیم با این تفاوت که در صورت تغییرات توپولوژی تنها monitoring تغییرات را در بانک اطلاعاتی اعمال می نماید.اگرچه اطلاعات همبندی در طول فرایند کشف بدست آمده است، تغییرات همبندی به عنوان بخشی از فرآیند نظارت نیاز است که بدست آید. اطلاعات همبندی برای سیستم هایی که موقعیت های برخی از وسایل ممکن است مرتب تغییر کند، ضروری است مانند تلفن سلولی.

1- اطلاعات نظارت شده

3

2-مدل عمومی برای نظارت

3-جمع آوری داده

4

4

1-3 چالش های مانیتورینگ

4
1-1-3 مقیاس پذیری5
2-1-3 ناهمگونی5
2-3 روش های Passive Monitoring5
1-2-3نرم افزارها6
2-2-3 سرویس دهنده ها6
3-2-2 شبکه ها7

3-3 روش های Active Monitoring

8

1-3-3 نرم افزارها

8
2-3-3 سرویس دهنده ها8
3-3-3 شبکه ها9
4- پردازش های داده قبل از ذخیره سازی9
1-4 کاهش حجم داده9
2-4 پالایش داده10
1-2-4 جدا نمودن فیلد داده10
2-2-4 اعتبار سنجی فیلدها10
3-2-4 اعتبار سنجی بین فیلدها11
4-2-4 تصیح مقدار فیلد11
3-4 تبدیل فرمت داده11
5 مدیریت بانک اطلاعات12
1-5 بانک اطلاعاتی پارتیشن شده12
2-5 بانک اطلاعاتی غلتان12
3-5 بانک اطلاعاتی متوازن12
4-5 بانک اطلاعاتی سلسله مراتبی13
5-5 بانک اطلاعاتی Round Robin14