گزارش كارآموزی حسابداری، شركت تولیدی پاكسان

تاریخچه فعالیت شركت : 1-1 شركت تولیدی پاكسان در مورخه ششم دیماه 1341 تحت شماره 8493 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی شهر تهران با نام پاك كن با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است. طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع شركت ب|لینک خرید فایل|اِن وای|41003760|nym
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان گزارش كارآموزی حسابداری، شركت تولیدی پاكسان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

تاریخچه فعالیت شركت :
1-1 شركت تولیدی پاكسان در مورخه ششم دیماه 1341 تحت شماره 8493 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی شهر تهران با نام پاك كن با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است. طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع شركت به شركت سهامی پاك كن و سپس بنابر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 مهر ماه 1349 به شركت سهامی خاص پاكسان تغییر یافته است. همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1373 نوع شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ 04/11/1373 سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مركز اصلی شركت در تهران واقع شده و با توجه به اینكه بیش از 51 درصد سهام آن به طور غیر مستقیم به شركت تهران توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد، شركت پاكسان از جمله شركتهای گروه توسعه صنایع بهشهر می‌باشد.
2-1 موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارت از تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاك كننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، كارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شركت باشد، است. به موجب پروانه‌های بهره برداری شماره 11259/62/4/2 مورخ 17/3/1343، 45666 مورخ 13/8/1348، 7270 مورخ 13/3/1349، 2/30239 مورخ 17/10/1379 و اصلاحیه‌های بعدی كه توسط وزارت صنایع صادر شده است شركت با ظرفیت اسمی تولید بالغ بر 250 هزار تن انواع محصولات شوینده وبهداشتی و پاك كننده فعالیت می‌نماید.
3-1 سرمایه شركت در پایان سال مالی مورد گزارش 135 میلیارد ریال منقسم به 135 میلیارد ریال منقسم به 135 میلیون سهم 1000ریالی می‌باشد. اسامی سهامداران عمده در پایان سال مالی مورد گزارش بشرح جدول زیر می‌باشد.