جزوه فیزیولوژی گیاهی

مطالب دیگر:
🔑استراتژی های جذب و نگهداری مشتریان بانک با استفاده از مدلسازمانهای پاسخگویی سریع FRO🔑تعريف در رابطه با دادائيستي 🔑بررسی ميزان هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و راهبردهاي مديريت تعارض در مديران آموزشي و اجرايي دانشكده ها و گـروه هاي تربيـت بدني دانشـگاه هاي دولتي و دانشگاه هاي آزاد🔑پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز🔑عملكرد سازمان ملل در قبال جنگ ايران و عراق🔑علمي. جامعه اطلاعاتي. دولت الكترونيك🔑پروژه مطالعاتی روستای ازغد در دهستان طرقبه از توابع شهرستان مشهد🔑مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك🔑دولت الکترونيکي چيست 🔑مطالعات در مورد مبلمان شهری درس تحلیل فضاهای شهری🔑دولت از دیدگاه سیاستمداران، جامعه شناسان و اقتصاددانان🔑راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران🔑انقلاب صنعتى 🔑سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه؛ اپك [1] (APEC)🔑سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران🔑سمبوليسم🔑سورئاليسم🔑سیاست خارجی🔑سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه🔑بررسی نظام آموزشی ایران
فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه اعمال گیاه و بخش های مختلف آن است. دامنه این علم بسیار وسیع است. برخی از مطالعات در زمینه فرآیندهایی است كه در سلول رخ میدهد مثل فتوسنتز و تنفس. جنبه دیگر فیزیولوژی گیاهی مربوط به طرز كار بافت ها و اندامهای گیاهی می باشد. ب|لینک خرید فایل|اِن وای|41003743|nym
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان جزوه فیزیولوژی گیاهی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه اعمال گیاه و بخش های مختلف آن است. دامنه این علم بسیار وسیع است. برخی از مطالعات در زمینه فرآیندهایی است كه در سلول رخ میدهد مثل فتوسنتز و تنفس. جنبه دیگر فیزیولوژی گیاهی مربوط به طرز كار بافت ها و اندامهای گیاهی می باشد. بعضاً عكس العمل گیاه به محیط پیرامون نیز جزو مباحث فیزیولوژی مطرح میباشد.

مباحثی از فیزیولوژی گیاهی
1 - جذب و دفع و انتقال آب
گیاه از زمانیكه به صورت دانه در داخل خاك قرار می گیرد تا رشد رویشی و در تمام مدت زندگی خود موادی را از محیط جذب و مواد را نیز با استفاده از تركیبات اخذ شده از محیط، می سازد و در تمام این مراحل به شدت تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار می گیرد. عوامل محیطی نیز در كلیه پدیده های حیاتی گیاه مؤثر بوده و ضمناً بر مورفولوژی و آناتومی آن نیز تأثیر می گذارند.

 اهمیت آب در گیاه
آب یك ماده حیاتی است و به عنوان ماده اولیه در پدیده فتوسنتز به مصرف می رسد. آب به عنوان محیطی برای انجام واكنشهای شیمیایی در گیاه مطرح بوده و نیز به عنوان یك حلال عمل می كند. مواد محلول از طریق آب از سلولی به سلول دیگر منتقل می شوند. همچنین آب عامل تورم در سلولهای گیاهی است كه اصطلاحاً به این حالت تورگر Turger یا حالت تورژسانس گویند . این حالت مهمترین فاكتوری است كه موجب ایستایی گیاهان علفی میشود. بخش مهمی از تركیبات یك سلول فعال را آب تشكیل میدهد (حدود 95-80 % وزن تر سلولهای گیاهی از آب است). در حالیكه درسلولی با فعالیت كم، وزن آب خیلی كم است. مانند دانه ها كه میزان آب سلول 10 – 5 % وزن تر سلول است. اگر آب سلولی را كاملاً از آن جدا كنیم، مواد آلی دومین تركیبات فراوان سلول می باشند. این تركیبات كه از كربن، هیدروژن و اكسیژن تشكیل می شوند، توسط خود گیاه و با استفاده از مواد خام و اولیه ای كه از محیط پیرامون گرفته می شود، ساخته می شوند. عناصر معدنی گروه دیگری از تركیبات سازنده سلول گیاهی هستند كه در مقایسه با تركیبات آلی به مقدار جزئی در سلول ها وجود دارند. مواد معدنی یا به صورت محلول و یا به صورت بخشی از مولكولهای آلی (مثل منیزیوم در كلروفیل) در سلولهای گیاهی یافت می شوند. از میان همه تركیباتی سازنده سلولهای گیاهی، آب از موادی است كه به مقدار بسیار زیاد جذب گیاه شده و یا در طول روز در جریان عمل تعرق مقدار قابل توجهی از آن تلف می شود. از دست دادن آب گیاهان در جریان عمل تعرق انجام می گیرد. بخشی از آب نیز در شرایط مرطوب از طریق روزنه های آبی (هیداتودها) بصورت مایع به فضای بیرونی آزاد می شود كه به آن تعریق گویند. از آنجاییكه پدیده تعرق، جذب آب و انتقال آن را كاملاً تحت تأثیر قرار میدهد، به همبن دلیل لازم است، به مكانیسم عمل تعرق پرداخته می شود.