تحقیق رشد و نمو گیاهان

مطالب دیگر:
🔥تحقیق درباره بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون 🔥تحقیق درباره بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری🔥پاورپوینت معماری اسلامی خانه🔥تحقیق درباره برزخ کجاست🔥تحقیق درباره اشکالات وارده بر برهان نظم🔥تحقیق درباره برخرود با کودک در خانه و مدرسه🔥تحقیق درباره برخورد امیرالمومنین (ع) با مخالفان خود🔥تحقیق درباره تهیه طرح مقدماتی🔥تحقیق درباره ستون ها 🔥تحقیق درباره برنامه ریزی ریاضی 🔥تحقیق درباره وقايع و مقاطع تحول‌ساز قرن بيستم تاثير گذار بر برنامه‌ريزی و شهر 🔥تحقیق درباره برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاه هاي جديد 🔥تحقیق درباره سخنان امام خمینی🔥تحقیق درباره سر قفلي دريل فرز🔥تحقیق درباره برنامه ريزي و مديريت استراتژيك 🔥تحقیق درباره برنامه مونتاژ نهايي🔥تحقیق درباره مس و آلياژها🔥تحقیق درباره برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی 🔥تحقیق درباره بهره و حسابداري تورم🔥تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی 2 (اعجاز قرآن )
تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای ساختن و به کار انداختن یک گیاه در هرسلول انفرادی حمل می شود . این اطلاعات ژنتیکی در DNA های هسته ، میتوکندریا ، و پلاستیدها به صورت کد آمده اند. در طی زندگی یک گیاه،این اطلاعات ژنتیکی به کار می روند تا افزایش ها در |لینک خرید فایل|اِن وای|41003741|nym
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق رشد و نمو گیاهان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای ساختن و به کار انداختن یک گیاه در هرسلول انفرادی حمل می شود . این اطلاعات ژنتیکی در DNA های هسته ، میتوکندریا ، و پلاستیدها به صورت کد آمده اند. در طی زندگی یک گیاه،این اطلاعات ژنتیکی به کار می روند تا افزایش ها در اندازه ( رشد ) وتغییرات در فرم کنترل و هدایت شوند . همان طور که در مطالعه سلول ها ، بافت ها ، واندام ها در فصول پیشین دیده ایم ، این رشد ونمو تیاز به تقسیم کار در میان سلول ها ، بافت ها و اندام ها دارد . تشکیل این اختلاف تمایز نامیده می شود .
موضوع رشد و نمو گیاه وبرگ این مساله است که چگونه واحدهای اطلاعاتی بخصوصی از آن اطلاعات ژنتیکی انتخاب می شوند تا رشد وتمایزیک سلول به یک فرم بالغ طرح ریزی شود ، فرمی که ممکن است در بسیاری جهات از سلول مریستمی تمایز نیافته ، که نهایتا از آن منشاء گرفته است ، متفاوت باشد . چگونه تفسیر اطلاعات ژنتیکی صورت می گیرد به نحوی که منجر به یک سلول قرمز رنگ در گلبرگ رز یک سلول برگ سبز ، یا یک تراکئید می گردد؟ چرا یک بذر دفن شده در اثر جوانه زنی ، برگ های بزرگ در زیر زمین تشکیل نمی دهد ؟ درحالی که ما ممکن است گاهگاهی فرایندهای تمایز را در سطح سلولی تاکید کنیم ، زیرا سلولها واحد کاری پایه هستند ، می بایست درک گردد که تمایز می تواند در سطح بافت و اندام نیز هماهنگ شود .
در این اطاعات ژتنیکی ذخیره شده می بایست کتابخانه ای از تسلسل های برنامه ریزی شذه تمایز و نمو وجود داشته باشد . یک مثال آشکار از یک چنین تسلسل، فرایند میتوز است که دراثر بعضی علامت ، یک سری دقیقا هماهنگ شده رویدادهای بیوسنتزی ، حرکات اورگانل ها ، و تغییر شکلهای غشاء آغاز می گردد . اینکه انتخاب هایی ازکدام برنامه به دنبال می آید ، از چه موقع چه انجام می دهد، دریک واکنش به عوامل مناسب صورت می گیرند . چه چیزعامل مناسب را تشکیل می دهد ؟ عوامل مناسب ممکن است (1) علاماتی از محیط، (2) علامات هرمونی از قسمتهای دیگر گیاه یا سلولهای مجاور ،(3) فعالیتهایی از سلولها یا بافتهای مجاور ، (4) عوامل موقعیتی که محل را در تنه گیاه مشخص می کنند ، و (5) عوامل تغذیه ای و عوامل دیگر باشند . یک عامل برای اینکه یک تسلسل پیچیده ای است نمو را آزاد سازد لازم نیست اطلاعات زیادی در خودش حمل نماید . یک دوره حرارتهای کم ممکن است در انتهای شاخه تغییری ایجاد کند که آغازبرگ را متوقف نماید و اجازه دهد برنامه گل سازی تفسیرگردد . همان عامل حرارت کم ممکن است بکاررود تا تغییرات متابولیکی ای آغازگردد تا جوانه ای که به یخبندان حساس است وتوسط 5 درجه سانتی گراد کشته خواهد شد،


فهرست مطالب
رشد ونموگیاه 1
اکسین ها 11
کنترل غلظت اکسین13
حیبرلین ها 15
جیبر لین ها و سنتز آنزیم 18
سایتو کنین ها 20
سایتو کنین ها . تقسیم سلولی .آغاز اندام پیری 20
اتیلن 22
اتیلن و فعالیت اکسین 23
اسید آبسیسیک 24
اسید آبسیسیک به عنوان یک بازدارنده 25
ذرت 25
رشد و نمو
جوانه زنی
ریشه ها
ساقه و برگ
گل آذین
مراحل رشد
پنبه 28
رشد ونمو
جوانه زنی وسبز شدن
سیستم ریشه
ساقه و برگها